home
Home  » Thermografie

Wat is thermografie? 

bekabeling

Definitie: IR-Thermografie is de wetenschap van het verkrijgen en analyseren van thermische informatie welke verkregen wordt met behulp van contactloos opname-apparatuur. Met een Ir-camera kunnen we alle thermische energie of infraroodenergie die wordt uitgestraald visualiseren. De camera zet de onzichtbare energie om in een visueel beeld en rekent deze om naar een bepaalde temperatuur. Doordat alle lichamen warmer dan het absolute nulpunt (-273°C) thermische energie uitstralen, zijn zelfs zeer koude voorwerpen zoals ijsblokjes zichtbaar in een infraroodbeeld. Hoe hoger de temperatuur van een lichaam, hoe groter de uitgezonden thermische energie of
infraroodenergie zal zijn.

Enkele voorbeelden: