home
Home  » Vermogensmeting

Vermogensmetingen 

Met behulp van gespecialiseerd testapparatuur is Solar Lab BV in staat om metingen uit te voeren zoals:


• Vermogensmeting van een module
• Vermogensmeting van een kring modules
• Metingen van het net

begeleiding naar het oplossen of verhelpen van vastgestelde problemen. Solar Lab BV gaat in eerste instantie een volledig rapport samenstellen met de resultaten en conclusies van de metingen. Vervolgens kunnen we, na overleg, dieper ingaan op de vastgestelde problemen.

Daarna kunt u zelf beslissen of u of Solar Lab BV, met dit dossier naar uw bouwheer of installateur stapt.